Coś crash'uje SV.
#11
No to sprawa ma sie następująco:
-przeskanowałem komputer 2 programami antywirusowymi
-przeskanowalem rejestr
-zainstalowałem najnowsze WMP 11
-próbowałem podmienić ntdll.dll bezskutecznie
-sprawdziłem spójność danych systemowych
-użyłem CHDSK
-przetestowałem RAM
-zreinstalowałem SV

I NIC! Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?

Czy update SV80a do 80c powinien pomóc?

EDIT: Posypało się więcej błędów :
Cytat:Sony Vegas Pro 8.0
Version 8.0a (Build 179)
Exception 0xC0000005 (access violation) READ:0xFF000000 IP:0x1160035
In Module 'vegas80k.dll' at Address 0x1150000 + 0x10035
Thread: GUI ID=0x1514 Stack=0x126000-0x130000
Registers:
EAX=ff000000 CS=001b EIP=01160035 EFLGS=00010286
EBX=021253e0 SS=0023 ESP=001264b4 EBP=0595e7e8
ECX=021b24f0 DS=0023 ESI=00000000 FS=003b
EDX=01160020 ES=0023 EDI=00000000 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
01160035: 8B 10 8B C8 8B 42 48 FF .....BH.
0116003D: D0 8B F0 33 C0 85 F6 0F ...3....
Stack Dump:
001264B4: 00000000
001264B8: 006FFD23 00400000 + 2FFD23 (vegas80.exe)
001264BC: 48B828E8 45460000 + 37228E8
001264C0: 403FB29C 403E0000 + 1B29C
001264C4: 960115F1
001264C8: 00000010
001264CC: 48B828E8 45460000 + 37228E8
001264D0: 23357DC0 1D9E0000 + 5977DC0
001264D4: 4825AD68 45460000 + 2DFAD68
001264D8: 00515429 00400000 + 115429 (vegas80.exe)
001264DC: 3D55E048 3A2C0000 + 329E048
001264E0: 3D55E8A8 3A2C0000 + 329E8A8
001264E4: 0595E7E8 05560000 + 3FE7E8
001264E8: 3D55E048 3A2C0000 + 329E048
001264EC: 0000006F
001264F0: 403FB1E8 403E0000 + 1B1E8
> 00126530: 00F00021 00400000 + B00021 (vegas80.exe)
00126534: 00000000
00126538: 00000000
0012653C: 00000006
00126540: 0000000D
> 0012656C: 77F15B70 77F10000 + 5B70 (GDI32.dll)
> 00126580: 011A0FA0 01150000 + 50FA0 (vegas80k.dll)
00126584: 960115F1
00126588: 00000010
0012658C: 3D55E8A8 3A2C0000 + 329E8A8
00126590: 0595E7E8 05560000 + 3FE7E8
> 001265B8: 00516B8F 00400000 + 116B8F (vegas80.exe)
001265BC: 960115F1
001265C0: 0595E7E8 05560000 + 3FE7E8
001265C4: 3D55E048 3A2C0000 + 329E048
001265C8: 00000007
> 001265D4: 77F17AA0 77F10000 + 7AA0 (GDI32.dll)
> 00126608: 77F17AB2 77F10000 + 7AB2 (GDI32.dll)
> 00126618: 00517867 00400000 + 117867 (vegas80.exe)
- - -
0012FFF0: 00000000
0012FFF4: 00000000
0012FFF8: 0083C9AB 00400000 + 43C9AB (vegas80.exe)
0012FFFC: 00000000

Cytat:Sony Vegas Pro 8.0
Version 8.0a (Build 179)
Exception 0xC0000005 (access violation) READ:0xFF000008 IP:0x3244952F
In Module 'colorcorrector.dll' at Address 0x32420000 + 0x2952F
Thread: VideoRender ID=0x113C Stack=0xA70F000-0xA710000
Registers:
EAX=021ba7e0 CS=001b EIP=3244952f EFLGS=00010202
EBX=09ba6cd8 SS=0023 ESP=0a70fcd4 EBP=48e88e18
ECX=ff000000 DS=0023 ESI=3b74b4f0 FS=003b
EDX=7c90e514 ES=0023 EDI=00000000 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
3244952F: 8B 51 08 50 FF D2 8B 46 .Q.P...F
32449537: 3C 85 C0 74 08 8B 08 8B <..t....
Stack Dump:
0A70FCD4: 3B74B4E0 3A2C0000 + 148B4E0
0A70FCD8: 324333F8 32420000 + 133F8 (colorcorrector.dll)
0A70FCDC: 3B74B4E0 3A2C0000 + 148B4E0
0A70FCE0: 324332F5 32420000 + 132F5 (colorcorrector.dll)
0A70FCE4: 00000001
0A70FCE8: 00000007
0A70FCEC: 09BA6DC8 09480000 + 726DC8
0A70FCF0: 006C4885 00400000 + 2C4885 (vegas80.exe)
0A70FCF4: 3B74B4E0 3A2C0000 + 148B4E0
0A70FCF8: 00000007
0A70FCFC: 09BA6DC8 09480000 + 726DC8
0A70FD00: 48E88E18 45460000 + 3A28E18
0A70FD04: 09BA6CD8 09480000 + 726CD8
0A70FD08: 006C4BAC 00400000 + 2C4BAC (vegas80.exe)
0A70FD0C: 4A450AC8 45460000 + 4FF0AC8
0A70FD10: 4A450AC8 45460000 + 4FF0AC8
> 0A70FD18: 006C5221 00400000 + 2C5221 (vegas80.exe)
0A70FD1C: 09BA6CD8 09480000 + 726CD8
0A70FD20: 0000000A
0A70FD24: 00000000
> 0A70FD28: 006C52A7 00400000 + 2C52A7 (vegas80.exe)
0A70FD2C: 46461948 45460000 + 1001948
0A70FD30: 4A450AB8 45460000 + 4FF0AB8
> 0A70FD34: 006C53A0 00400000 + 2C53A0 (vegas80.exe)
> 0A70FD38: 006C52FB 00400000 + 2C52FB (vegas80.exe)
- - -
0A70FFF0: 00000000
0A70FFF4: 0059E390 00400000 + 19E390 (vegas80.exe)
0A70FFF8: 02F05CE0 02E90000 + 75CE0
0A70FFFC: 0000000
Cytat:Sony Vegas Pro 8.0
Version 8.0a (Build 179)
Exception 0xC0000005 (access violation) READ:0xFF00000C IP:0x774F0A9A
In Module 'ole32.dll' at Address 0x774D0000 + 0x20A9A
Thread: VideoCache ID=0x1698 Stack=0x382F000-0x3830000
Registers:
EAX=021ba800 CS=001b EIP=774f0a9a EFLGS=00010206
EBX=cfffffff SS=0023 ESP=0382f128 EBP=0382f190
ECX=ff000000 DS=0023 ESI=775f8e38 FS=003b
EDX=0382f180 ES=0023 EDI=00000000 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
774F0A9A: FF 51 0C 8B F8 85 FF 0F .Q......
774F0AA2: 84 3B 8C 06 00 81 FF 54 .;.....T
Stack Dump:
0382F128: 021BA800 020C0000 + FA800
0382F12C: 00000000
0382F130: 609E5498 60700000 + 2E5498
0382F134: 774D1974 774D0000 + 1974 (ole32.dll)
0382F138: 0382F180 03730000 + FF180
0382F13C: 775F8E40 774D0000 + 128E40 (ole32.dll)
0382F140: 609E5498 60700000 + 2E5498
0382F144: 774D1A70 774D0000 + 1A70 (ole32.dll)
0382F148: 00000000
0382F14C: 007A008B 00400000 + 3A008B (vegas80.exe)
0382F150: 007A0075 00400000 + 3A0075 (vegas80.exe)
0382F154: 00950087 00400000 + 550087 (vegas80.exe)
0382F158: 00000000
0382F15C: 0382F1E8 03730000 + FF1E8
0382F160: 00000000
0382F164: 00000000
> 0382F168: 774D1974 774D0000 + 1974 (ole32.dll)
> 0382F184: 00940091 00400000 + 540091 (vegas80.exe)
> 0382F188: 0098009A 00400000 + 58009A (vegas80.exe)
0382F18C: 0000C64A
0382F190: 0382F1B4 03730000 + FF1B4
> 0382F194: 774F0A10 774D0000 + 20A10 (ole32.dll)
> 0382F198: 775F8E38 774D0000 + 128E38 (ole32.dll)
> 0382F1A8: 774D1974 774D0000 + 1974 (ole32.dll)
> 0382F1B8: 774F1D80 774D0000 + 21D80 (ole32.dll)
> 0382F1BC: 775F8E38 774D0000 + 128E38 (ole32.dll)
> 0382F1C4: 774D1974 774D0000 + 1974 (ole32.dll)
> 0382F1D0: 774F1DA2 774D0000 + 21DA2 (ole32.dll)
> 0382F1E0: 774D1A70 774D0000 + 1A70 (ole32.dll)
> 0382F1F0: 774F0458 774D0000 + 20458 (ole32.dll)
> 0382F204: 151234A0 15110000 + 134A0 (WMVCore.DLL)
> 0382F210: 00780078 00400000 + 380078 (vegas80.exe)
- - -
0382FFF0: 00000000
0382FFF4: 00598AE0 00400000 + 198AE0 (vegas80.exe)
0382FFF8: 00ADA7FC 00400000 + 6DA7FC (vegas80.exe)
0382FFFC: 00000000

EDIT: Szukając coraz dalej dokopałem się do pewnego kolesia, który ma ten sam błąd co ja. Oto jego filmik:


Dowiedziałem się z tad, że to na 100% wina formatu klipów. Więc teraz mam pytanie. Czy jeżeli przekonwertuje te wszystkie klipy na *.avi, to czy można je jakoś podmienić w SV, żeby nie trzeba było robić projektu od nowa?
Odpowiedz
#12
Cytat:Czy jeżeli przekonwertuje te wszystkie klipy na *.avi, to czy można je jakoś podmienić w SV, żeby nie trzeba było robić projektu od nowa?
Możesz spróbować podmienić po prostu klipy, ale to będzie raczej dosyć trudne i pewnie zajmie Ci więcej czasu niż robienie projektu od nowa. W ogóle to czemu operujecie na plikach wmv? To najbardziej oporny format dla Vegasa jaki widziałem. Co z tego, że mało zajmuje? :P Mało zajmuje, ale kompresja jest mega, więc i z dekompresją będą problemy i Vegas wykrzacza. Przy innych formatach nie masz takich błędów prawda?
Nie udzielam odpowiedzi na PW.
Odpowiedz
#13
Dlatego, ponieważ nagrywałem je w GTA 4 Video Editor a on robi pliki w WMV. Wydaje mi się, że to chodzi o to, że z powodu takiej ilośći nieskompresowanych plików WMV SV nie wytrzymuje tego wszystkiego i wywala błędy. Nie wiem co zrobić. A od nowa zaczynać mi się nie chcę...

EDIT: Czy jeżeli je zrekompresuje, to to powinno pomóc?
Odpowiedz
#14
Ja korzystam z AVI i działa bez zarzutów spróbuj zmienić na avi np virtualdubem.
Odpowiedz
#15
No tak, ale proble tkwi w tym, czy po zmianie rozszerzenia dalej będzie widział te klipy. Czy jezeli spyta się o te pliki vid z rozszerzeniem wmv, a ja podam avi to czy to przyjmie.
Odpowiedz
#16
Tego nie wiem. Sprawdż zrób kopie tych wmv i je zmień na avi. Zawsze będziesz mógł wróci.
Odpowiedz
#17
Chyba mam rozwiązanie - skoro SV nie mógł utrzymać tyle WMV w 1 projekcie, to pokroiłem go na 5 mniejszych. I jak na razie nic nie wyskakuje. Na końcu zrenderuje kazdy i polacze renderujac to all jeszcze raz.
Odpowiedz   


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości